Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Općine Čitluk

Općina Čitluk objavila je javni natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja općine Čitluk. Javni pravobranitelje Općine Čitluk imenuje se na razdoblje od četiri godine, a u natječaju je opisana upražnjena pozicija, te navedeni opći uvjeti, posebni uvjeti, potrebna dokumentacija i ostale odredbe vezane za prijavu na natječaj.

Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana posljednje objave. Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

s naznakom
„Natječaj za imenovanje JAVNOG PRAVOBRANITELJA OPĆINE ČITLUK“

Prilog:
Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Općine Čitluk