Obrazovanje

Školstvo u Brotnju svakako zauzima vrlo značajno mjesto tim više što je i narodni tribun, spasitelj sirotinje, prosvjetitelj, narodni učitelj fra Didak Buntić podrijetlom Brotnjak. Općina Čitluk zasigurno jedna je od rijetkih u BiH u kojoj je broj novoupisanih učenika rastao pa se moralo pristupiti izgradnji novih školskih zgrada, kako bi se stekli odgovarajući uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnih procesa.

Srednje školstvo
Šezdesetih godina prošloga stoljeća sve se više osjećala potreba za otvaranjem jedne srednje škole. Zato su vijećnici Skupštine općine Čitluk 1974. godine i donijeli Odluku za otvaranje prve srednje škole u Čitluku. Tu je odluku potvrdio i Republički sekretarijat za obrazovanje i kulturu u Sarajevu, pod brojem UP – I – 03 – 61/105, od 23. 10. 1974. godine i donio Rješenje o upisu u Registar ustanova srednjeg obrazovanja, kao istureno odjeljenje srednjoškolskog centra iz Ljubuškog. Srednja škola u Čitluku kao samostalna odgojno-obrazovna ustanova djeluje od školske 1977./1978. godine. Prvi direktor škole bio je prof. Krešimir Šego. Te godine u gimnaziju u Čitluku bilo je upisano 304 učenika. Na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Skupštine općine Čitluk, od 24. 7. 1980. godine doneseno je Rješenje o osnivanju radne organizacije Centar za srednje usmjereno obrazovanje i odgoj Čitluk. Te godine došlo je do reforme srednjoškolskog obrazovanja i posljedica te reforme bila je između ostaloga, ukidanje gimnazija.

Gimnazijsko obrazovanje ponovo je uvedeno u školski sustav u Bosni i Hercegovini školske 1991./1992. godine Srednja škola u Čitluku ponovo je počela upisivati učenike u gimnazijsko obrazovanje školske 1992./1993. godine. Te godine u Srednjoj školi u Čitluku bilo je upisano 650 učenika, raspoređenih u tri struke: opća gimnazija, strojarska struka, te ekonomija i trgovina. Srednja školu u Čitluku od ožujka 2002. godine nosi ime Srednja škola fra Slavka Barbarića Čitluk, u znak zahvalnosti fra Slavku za sve što je učinio kao čovjek, svećenik i znanstvenik, kao i zbog njegova velikog doprinosa u školovanju nadarenih studenata iz cijele Bosne i Hercegovine i za sve dobro koje je učinio za broćanski kraj. U sezoni 2005./2006. upisano je u 27 odjela 871 učenik, a u prve razrede 247 učenika. Zastupljene su 4 struke: opća gimnazija ekonomija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam i strojarska struka. Ovu 29. generaciju Čitlučkih maturanata po mnogočemu možemo ubrojiti u jednu od najuspješnijih u povijesti naše srednje škole. Prije svega, to je generacija u kojoj su 24 učenika srednjoškolsko obrazovanje završila s odličnim uspjehom i uzornim vladanjem. Učenice generacije su bile Antonia Tomas i Marija Ćavar.


Osnovno školstvo

Prva osnovna škola na području današnje općine Čitluk (Brotnjo), bila je Pučka franjevačka škola u Gradnićima, otvorena 1861. godine. Ovu činjenicu potvrđuje zapis iz šematizma franjevačke provincije uznesenja Blažene djevice Marije u Hercegovini, od 1977. godine, gdje se, između ostaloga, navodi: “1855. započeo je fra Petar Bakula, a 1861. dovršio fra Filip Ančić svojevrsnu trokatnicu. Gornji kat služio je za crkvu, u srednjem je bila škola, a u donjem podrum.” U pedagoškoj literaturi navodi se da je redovita osnovna škola u Gradnićima počela s radom 1867. godine, ali skloniji smo tvrdnji da je Pučka franjevačka škola u Gradnićima, ipak, otpočela s radom 1861. godine, kako se to navodi u šematizmu franjevačke provincije iz 1977. godine. Organizacija nastave u Pučkoj franjevačkoj školi u Gradni?ima, kao i u drugim franjevačkim osnovnim školama, pred kraj turske vladavine u Bosni i Hercegovini, bila je slična kao i u franjevačkim osnovnim školama u Hrvatskoj. Nastava se izvodila na hrvatskome jeziku, a učitelji su bili svećenici – franjevci.

Kasnije su i u drugim mjestima nicale osnovne škole, a u samom Čitluku Narodna osnovna škola u Čitluku osnovana je 1903./1904. školske godine u privatnoj kući, vlasništvo obitelji Ilije Muse iz Donjeg Velikog Ograđenika. Te 1903. godine u školu je upisano 60 učenika iz mjesta i bliže okolice. Škola je imala jednu učionicu, školsko igralište i školski vrt. Prvi učitelj u ovoj školi bio je Josip Jablanović. Godine 1917./1918. napravljena je školska zgrada s dvije učionice i stanom za učitelja. Te je godine osnovnu školu u Čitluku polazilo 120 učenika. Kratke crtice iz povijesti rada Čitlučke osnovne škole: O radu osnovne škole u Čitluku, od njezina osnutka 1903. godine, pa sve do 1945. godine, nema pouzdanih dokaza, jer je sva arhivska građa i pedagoška dokumentacija nestala ili izgorjela u vihorima Prvoga ili drugoga svjetskog rata. Da ne postoji bilo kakva dokumentacija o radu ove škole do 1945. godine potvrđuju i navodi koje smo pronašli u arhivi osnovne škole u Čitluku za 1961. godinu. U tom dokumentu od 24. listopada 1961. godine, između ostalog piše: “predaje se školska dokumentacija od 1945. do 1960. godine”. Proizlazi da školska dokumentacija starija od 1945. godine jednostavno ne postoji, jer se ne predaje novom upravitelju škole.