Preporuke Federalnog ministarstva zdravstva vezane za sprječavanje širenja koronavirusa

Federalno ministarstvo zdravstva izdalo je preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na razini Federacije Bosne i Hercegovine, kantona/županija, gradova i općina, udruge i fondacije (u daljnjem tekstu: „poslodavac“) i radnike u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (covid-19). U navedenim preporukama stoji:

Pripremite svoje radno mjesto za COVID-19

U siječnju 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je proglasila epidemiju novog koronavirusa, koja je počela u provinciji Hubei, u Kini, javnozdravstvenom izvanrednom situacijom od međunarodnog značaja. Novi koronavirus je nazvan SARS-CoV-2, a bolest koju izaziva COVID-19. Postoji visoki rizik da se oboljenje uzrokovano novim koronavirusom (COVID-19) proširi na druge zemlje širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. SZO i javnozdravstveni autoriteti širom svijeta poduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na suzbijanje širenja COVID-19. Međutim, svi segmenti našeg društva – uključujući poslodavce i uposlenike, moraju aktivno sudjelovati ako želimo zaustaviti širenje ove bolesti.

Kako se širi COVID-19

Kada osoba koja ima COVID-19 kašlje, kiše ili priča, oslobađa respiratorne kapljice. Većina ovih kapljica pada na najbliže površine i predmete kao što su radne površine, stolovi ili telefoni. Ljudi se mogu zaraziti sa COVID-19 dodirivanjem kontaminiranih površina ili predmeta kada nakon toga dodiruju svoje oči, nos, ili usta. Ako stoje unutar jednog metra udaljenosti od osobe koja ima virus COVID-19, mogu se zaraziti udisanjem kapljica koje su izbačene njihovim kašljem, kihanjem ili pričanjem. Većina osoba inficiranih sa COVID-19 ima blago izražene simptome i oporavljaju se. Međutim, u nekim slučajevima oboljenje može biti ozbiljnijeg oblika i zahtjeva bolnički tretman. Starije osobe, i osobe koje imaju oslabljen imuni sustav, kronične bolesti kao što su dijabetes, srčane ili plućne bolesti, podložniji su mogućnosti da dobiju teži oblik ove bolesti.

Jednostavni načini sprječavanja širenja COVID-19 na vašim radnim mjestima

Poslodavci trebaju poduzeti sljedeće mjere:

• Osigurajte da su na vašem radnom mjestu sve površine čiste i higijenski ispravne. Koristite dezinfekcijska sredstva na bazi alkohola (minimalno 70%).
• Najmanje tri puta dnevno čistite dodirne točke u zgradama kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima, pultove za prijem stranaka te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.
o Dodirivanje kontaminiranih površina od strane uposlenika i klijenata je jedan od glavnih načina širenja COVID-19 virusa.
• Najmanje dva puta dnevno čistite sve dodirne površine: radne površine, pametne i druge telefone, laptope, tipkovnice i računare u skladu s uputama za korisnike.
• Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba očistiti nakon svakog sastanka.
• Stavite sredstava za dezinfekciju ruku na vidljiva mjesta svuda u radnom okruženju, osobito na javna mjesta gdje ljudi imaju manje mogućnosti redovito prati ruke. Osigurati da se ova sredstva redovito nadopunjavaju.
• Za pranje ruku u toaletima osigurajte toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirnate ubruse za jednokratnu uporabu.
• Postavite kante za otpatke s poklopcem za sigurno odlaganje iskorištenih papirnatih ubrusa i drugog otpada u toaletima i drugim prostorijama.
• Uputu o pravilnom pranju ruku postavite na vidljivom mjestu u toaletu.

Uputu možete pronaći na ovim linkovima:
https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/
http://fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov

• Koristite telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke.
• Kada su sastanci neophodni, organizirajte ih u što većim prostorijama, te ostavite dovoljan razmak (1-2 metra) između osoba.
• Izbjegavajte rukovanje te držite distancu od najmanje 1 metar tijekom razgovora.
• Redovito, najmanje dva puta dnevno, provjetravajte sve prostorije.
• Promovirajte pravilno i redovito pranje ruku od strane uposlenika, partnera i klijenata.
o Postaviti postere koji promoviraju pranje ruku.
• Promovirati dobru respiratornu higijenu u vašim organizacijama
o Postaviti postere koji promoviraju respiratornu higijenu (kašljite i kišite u unutarnju stranu lakta ili maramicu koju odmah nakon upotrebe treba baciti) Kombinirajte ove s drugim mjerama komunikacije, kao što su brifinzi na sastancima, informiranje internim komunikacijskim kanalima i sl.
• Sva bespotrebna putovanja u zemlje gdje cirkulira virus (COVID-19) treba izbjegavati. Svim vašim uposlenicima koji su se vratili s područja gdje se raširio virus COVID-19 u skladu s trenutnim procedurama na području Federacije BiH (Kina, Južna Koreja, Iran, Italija, Njemačka, Francuska, Španjolska, s tim da se lista ovih zemalja može mijenjati) bit će propisana obvezna kućna samoizolacija u razdoblju od 14 dana, od strane nadležnog sanitarnog inspektora ili epidemiološke službe. Osigurajte da se ta mjera poštuje u vašoj organizaciji.
• Redovito obavještavajte vaše uposlenike, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu (37.3 C ili više) mora ostati kući.
Kući trebaju ostati (ili raditi od kuće) i u slučaju kada uzimaju lijekove kao što su paracetamol/acetaminophen, ibuprofen ili aspirin, koji mogu prikriti simptome infekcije.
o Nastavite komunicirati i promovirati poruke o tome da ljudi trebaju ostati kući čak i kada imaju blage simptome virusa COVID-19.
o Postavite postere s porukama na vašim radnim mjestima. Kombinirajte ove mjere sa drugim komunikacijskim kanalima koji su uobičajeni u vašoj organizaciji ili načinu poslovanja.
o Uputu za reguliranje privremene spriječenosti za rad možete pronaći na ovom linku: http://fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov

Stvari koje treba uzeti u obzir kada vi ili vaši uposlenici putujete

Prije putovanja
o Sva bespotrebna putovanja u zemlje gdje cirkulira virus (COVID-19) treba izbjegavati.
o Osigurajte da vaša organizacija i svi uposlenici imaju dostupne najnovije informacije o područjima u kojima se širi virus COVID-19. Informacije se mogu naći na:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
o Na temelju najnovijih informacija, poslodavac treba razmotriti sve koristi i rizike koji se mogu povezati s putovanjem.

Tijekom putovanja:
o Podsjećati svoje uposlenike da redovito peru ruke i da budu udaljeni najmanje jedan metar od osoba koje kašlju ili kišu. Osigurati da vaši uposlenici znaju što trebaju uraditi i koga kontaktirati dok su na putu.
o Osigurati da se vaši uposlenici pridržavaju instrukcija koje su izdate od strane nadležnih zdravstvenih institucija i ustanova na područjima gdje putuju.

Što raditi nakon putovanja:
o Svim vašim uposlenicima koji su se vratili s područja gdje se raširio virus (COVID-19) u skladu s trenutnim procedurama na području Federacije BiH (Kina, Južna Koreja, Iran, Italija, Njemačka, Francuska, Španjolska, s tim da se lista ovih zemalja može mijenjati) od strane nadležnog inspektora ili epidemiološke služba bit će propisana obvezna kućna samoizolacija u razdoblju od 14 dana. Osigurajte da se ta mjera poštuje u vašoj organizaciji.