Radna tijela OV

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk:
1. Ilija Šego;
2. Ivan Šarac;
3. Pero Radišić;
4. Lidija Pehar;
5. Darko Primorac.

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:
1. Predrag Smoljan;
2. Zdenka Vasilj;
3. Josip Grbavac;
4. Danijel Ćavar;
5. Darko Primorac.

 

Odbor za Proračun, financije i gospodarstvo:
1. Mario Milićević;
2. Goran Božić;
3. Tomislav Glamuzina;
4. Pero Barbarić;
5. Dragan Kozina.

 

Odbor za pitanja branitelja i ratnih stradalnika:
1. Ivan Šarac;
2. Miro Pehar;
3. Tomislav Filipović;
4. Luca Bajkuša;
5. Pero Barbarić.

 

Odbor za društvene djelatnosti, zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i jednakopravnost spolova:
1. Vlatka Martinović;
2. Božana Bevanda;
3. Tihomir Prusina;
4. Drago Pehar;
5. Antonio Sivrić.

 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
1. Pero Radišić;
2. Mario Milićević;
3. Goran Božić;
4. Luca Bajkuša;
5. Jure Džida.

 

Odbor za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe građana:
1. Božana Bevanda;
2. Drago Pehar;
3. Tomislav Filipović;
4. Tomislav Glamuzina;
5. Antonio Sivrić.

 

Odbor za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk:

 1. Ilija Šego – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 2. Miro Pehar – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 3. Dragan Kozina – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 4. Marina Zubac – iz reda uglednih i afirmiranih građana u javnom životu;
 5. Andrea Bevanda – iz reda uglednih i afirmiranih građana u javnom životu.

 

Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk:

 1. Tihomir Prusina – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 2. Bernarda Primorac –  iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 3. Lidija Pehar – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 4. Luca Bajkuša – iz reda vijećnika Općinskog vijeća Čitluk;
 5. Ivan Stojić – vanjski član Odbora;
 6. Slaven Markota – vanjski član Odbora;
 7. Josip Čilić – vanjski član Odbora.