Revitalizacijom potoka Lukoć žele se poboljšati uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, imajući za cilj poboljšavanja uvjeta za život i opstanak hrvatskog naroda u BiH, što je strateški interes Republike Hrvatske, svake godine financijski podupire veliki broj različitih projekata. Jedan od takvih projekata je i projekt revitalizacije potoka Lukoć s ciljem poboljšanja uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju čija je realizaciju u tijeku.

Općini Čitluk, putem JP Broting d.o.o. Čitluk, za realizaciju navedenog projekta odobreno je 290.000,00 kuna, a radovi na proširenju korita potoka Lukoć izvode se od izvorišta u Hamzićima prema Čerinu.

Radovi na proširenju korita potoka Lukoć izvode se radi kvalitetnije odvodnje oborinskih voda. U sklopu spomenutih radova napravljeni su i prijelazi koji omogućavaju nesmetanu komunikaciju poljoprivrednih strojeva s jedne na drugu stranu korita potoka Lukoć, a realizacija ovog projekta trebala bi omogućiti bolje gospodarenje prirodnim resursima u poljoprivrednoj proizvodnji.