Rješava se problem odvodnje oborinskih voda iz središta Čitluka

Izvođenje radova na rješavanju problema odvodnje oborinskih voda iz središnje urbane zone Čitluka je u tijeku. Djelatnici tvrtke Eccon Inženjering d.o.o. Čapljina, na temelju ugovora sklopljenog između Općine Čitluk i ove tvrtke, ovih dana izvode radove na izgradnji sustava odvodnje oborinskih voda iz dijela Čitluka u kojem su se u vrijeme velikih kiša znali pojaviti problemi sa odvodnjom velikih količina oborinskih voda.

U okviru ovog projekta radovi se trenutno izvode u Ulici Stjepana Radića, a nešto ranije su izvedeni u Ulici stare škole, dok još predstoje planirani radovi na dijelu magistralne ceste M – 17.4 kako bi sustav bio povezan u jednu cjelinu.

Ugovor za izvođenje radova između Općine Čitluk i tvrtke Eccon Inženjering d.o.o. Čapljina sklopljen je se na temelju rezultata provedenog otvorenog postupka javne nabave a cijena radova koji su predmet ugovora iznosi 133.135,34 KM.

Projektom kojim Općina Čitluk unaprjeđuje uvijete života u središtu Čitluka također je planirana sanacija prometnica i još nekoliko manjih zahvata u obuhvatu radova.