Sastav OV

Sastav Općinskog vijeća Čitluk nakon izbora održanih 15. studenoga 2020.

 1. Predrag Smoljan
 2. Ivan Šarac
 3. Josip Grbavac
 4. Pero Radišić
 5. Vlatka Martinović
 6. Danijel Ćavar
 7. Goran Božić
 8. Zdenka Vasilj
 9. Ilija Šego
 10. Drago Pehar
 11. Lidija Pehar
 12. Miro Pehar
 13. Tomislav Glamuzina
 14. Mario Milićević
 15. Tomislav Filipović
 16. Tihomir Prusina
 17. Bernarda Primorac
 18. Božana Bevanda
 19. Darko Primorac
 20. Dragan Kozina
 21. Antonio Sivrić
 22. Jure Džida
 23. Pero Barbarić
 24. Luca Bajkuša
 25. Drago Vasilj