Vionica: Završena rekonstrukcija dijela lokalne ceste

U naseljenom mjestu Vionica danas su završeni radovi na rekonstrukciji dijele lokalne ceste. Na dionici od 350 metara, u ranijoj fazi radova izvršeno je uklanjanje dotrajalog asfalta i ostali radovi predviđeni projektom, nakon čega su djelatnici poduzeća za izgradnju i održavanje cesta „Putovi Grude“ postavili novi asfalt na spomenutoj dionici.

Vrijednost ugovorenih radova procijenjena je na cca. 53.000,00 KM.

Inače, Vionica će za desetak dana ugostiti članovi brojnih kulturno-umjetničkih društava, a valja naglasiti da će na sedmoj međunarodnoj smotri folklora u Vionici nastupiti nacionalni ansambli iz Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Objavljuje Događajnica21. lipnja 2018