Zemljopisni položaj i klima

Brotnjo  je  u  zemljopisnom  smislu  plodna  krška  visoravan  koja  se  teritorijalno, najvećim  dijelom, podudara  s  područjem  današnje  općine  Čitluk. Kao  i  svaki  drugi  kraj  tako  i  Broćno (Brotnjo)  ima svoju  prošlost  i  povijesni  razvitak.

Prema poznatim  pisanim  vrelima, od  kada  znamo  za  ime  Brotnjo, taj  povijesni  razvitak  teče  od  srednjeg  vijeka  i  traje  do  naših  dana. Svakako  je  dotični  prostor  imao  tijek  svog  razvitka  i  prije  1306g.  kada  je  po  prvi  put  posvjedočeno  ime  Broćno.

U  povijesnim  vrelima  posvjedočena  su  dva  imena. To  su  stariji  naziv  Broćno  i  mlađa  varijanta  Brotnjo.

Naziv  Brotnjo  javlja  se  u  17st.  i  preovladava  u  18st. Iako  se  Broćno  u  srednjem  vijeku  spominje  dosta  rano, vijesti  o  njemu  nisu  česte. Broćno  se  prvi  put  spominje  1307g.  u  svezi  s  događajem  zabilježenim 24.svibnja  1306.  u  jednom  aktu  dubrovačkoga  kneza  koji  je  sačuvan  u  seriji  «Diversa  cancellariae».

Brotnjo je visoravan smještena na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Pruža se od granica grada  Mostara dolinom rijeke Neretve na jugoistoku, pa do granica općina Široki Brijeg, Ljubuški i Čapljina na sjeverozapadu i jugu Brotnja. Brotnjo se prvi put u dokumentima spominje prije gotovo sedam stoljeća. Ono je i u srednjem vijeku bilo povezano prometnicama, a i rimske su ceste prolazile njime.

Gradić Čitluk razvija se od kraja tridesetih godina dvadesetog stoljeća u administrativno središte Brotnja. Danas je to mjesto sa srednjom i osnovnom školom, gospodarsko, prometno, športsko i kulturno središte.

Brotnjo danas broji oko 17.500 stanovnika i jedno je od rijetkih područja u nas koje po broju pučanstva zadržava predratno stanje.  

Velikom broju lokaliteta u Brotnju se nalazi značajan broj stećaka-srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Nažalost, velik broj stećaka je u prošlosti uništen.

Upravno  političkim  ustrojem  u  16st.  uspostavljen  je  Hercegovački  sandžak  kao  viša  upravna  jedinica sastavljena  od  više  Kadiluka. Među  njima  je  i  kadiluk  Mostar  podijeljen  na  više  Nahija. Jedna  od  njih  je  bila  Nahija  Broćno  prvi  put  spomenuta  1517g.

Općina Čitluk (Brotnjo) smještena je u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na nadmorskoj visini od približno 200m.